ÚVOD DO HRY

V České republice je v současné době 12 památek, zapsaných do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dvanáctý zápis do prestižního seznamu byl uskutečněn 3.července 2003 a týká se tří památek ve městě Třebíči - románsko-gotické baziliky sv. Prokopa, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova.


Území na levém břehu řeky Jihlavy bylo již od středověku osídleno převážně židovským obyvatelstvem. Postupný nárůst počtu obyvatel na stísněném území, ohraničeném řekou a strmými skalnatými svahy , bez možnosti dalšího plošného rozvoje dal vzniknout unikátní čtvrti s velice hustou zástavbou, křivolakými uličkami, temnými zákoutími, klenutými průchody , romantickými náměstíčky a dalšími charakteristickými prostory i architektonickými prvky typickými pro židovskou architekturu. A právě do uliček a zákoutí "třebíčských stínadel" vás chceme pozvat za malým dobrodružstvím. Pojďte s námi při drobných pátráních znovu objevovat jejich půvab a tajemno. Nechejme na sebe působit jejich genius loci.

Zveme vás tímto po stopách malé etapové hry ve městě, kterou jsme pořádali v roce 2005.

Jan Lukášek - Sokol Třebíč